آموزش رایگان داینامو - Dynamo - بخش 8

88

جهت تهیه مجموعه کامل آموزش داینامو در Revit و آموزش کامل آن با توجه به پروژه های اجرایی BIM کمپانی ایساتیس با تدریس مهندس مطلبی نویسنده کتاب داینامو بیم به سایت و فروشگاه ما مراجعه فرمایید WWW.ISATIS-BIM.COM

ISATIS BIM GROUP
ISATIS BIM GROUP 174 دنبال کننده