نحوه ورود به کلاس های درس در سامانه سمیاد با استفاده از ادوبی کانکت

1,935
این ویدیو جهت استفاده دانشجویان آ.ف.ح.دختران سیرجان کوثر تهیه شده است.
pixel