داغترین‌ها: #Copa America 2019

رادیوتک ۱۱ رادیوی استارتاپ ها

147

رادیوتک ۱۱ با موضوع هدف از استارتاپ زدن+ وظیفه شتابدهنده+ نقش رهبر تیم در موفقیت تولید شده در شتابدهنده تک: شتاب دهنده خصوصی فناوری ایران