داغترین‌ها: #Copa America 2019

دانشگاه چجور جاییه؟

162

در موشن گرافیک سرآغاز با زبان ساده و طنز دانشگاه را با جزییاتش براتون معرفی کردیم!