دکتر پرویز درگی از خاطرات و احساس پدری می گوید- قسمت اول

49
49 بازدید
اشتراک گذاری
یک مرد بزرگ، پدر صنعت بازاریابی ایران و مشاور بسیاری از کار و کسبهای موفق ایران خاطراتی را تعریف می کند که تاکنون نگفته است او یک پدر فوق العاده است.
pixel