ورق زدن چیزهای توی کمد

132
حدیث
حدیث 13 دنبال‌ کننده

این فیلم کمی مرور خاطرات است کمی هم رزومه تصویری است. در واقع در یک ماه اخیر فیلم های آموزشی زیادی دیدم و تصمیم گرفتم کمی از محدودیتی که به طور ناخواسته و به تبعیت جو دانشگاه برای خودم گذاشته بودم یعنی محدودیت کار و نوشتن برای مجلات علمی پژوهشی یا چاپی یا فیلم برای جشنواره را حذف کنم و کارهای عمومی تر و بدون محدودیت نشر و نمایش و بیشتر برای ارتباط و ایجاد شادی یا انتقال دانش برای همه تمرکز کنم

حدیث
حدیث 13 دنبال کننده