داغترین‌ها: #Copa America 2019

استارتاپ نوبت‌دهی زاک‌داک تجربه‌ای عالی از جستجوی پزشک

165

استارتاپ نوبت‌دهی Zocdoc با موتور جستجویی قوی و امکان جستجوی ویژگی‌های متعدد از ساعت کاری تا زبان تجربه‌ای عالی از نوبت‌دهی فراهم کرده است.