بدترین فقر

274
کانون اندیشه جوان 350 دنبال‌ کننده
274 بازدید
اشتراک گذاری
** آیت الله طهرانی فقر فرهنگی را منشاء همه فقر ها می دانستند ** دکتر محسن اسماعیلی از تاثیر فقر فرهنگی در حادثه عاشورا می گوید
pixel