آب-خیریه کریمان

12
KarimanCharity 3 دنبال‌ کننده
طرح آب رسانی به مناطقی که از آب لوله کشی برخوردار نیستند توسط خیریه کریمان-روستای زهری استان خراسان جنوبی.
KarimanCharity 3 دنبال کننده
pixel