دستگاه اسپکتروفتومتر DR6000 کارکرد در ناحیه UV و vis کمپانی HACH

114
دستگاه اسپکتروفتومتر DR6000 طول موج 190 تا 1100 نانومتر - رومیزی و آزمایشگاهی - کارکرد در ناحیه UV و vis - تک پرتویی - 250 برنامه از پیش تعریف شده - ساخت کمپانی HACH
ملکه گدایان - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 47 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 8
pixel