ماهواره «ناهید یک» بزودی در مدار زمین

181

صحبتهای وزیر ارتباطات در ساوه

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده