دکتر مهرنگ خزاعی - رهایی شدن از مشکلات زندگی

671

زمانی که مشکلات به سراغ ما می ایند. زمانی است که اساس و بنیان زندگی ما را می لرزاند و ما بناچار دست از مقاومت برمی داریم و تسلیم می شویم و شرایط را همانگونه که هست می پذیریم، در ان شرایط سخت روان ما دچار تزلزل می شود. افسرده می شویم. دچار ترس و اضطراب می شویم .اعتماد بنفسمان پایین می اید. سوال اینجاست که ما چطور می توانیم ان شرایط را تغییر دهیم. ایا شرایط قابل تغییر هستند؟