روستای زیبای فش و طبیعت فوق العاده آن (استان کرمانشاه)

576
فش، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه ایران است. ساز سازی در ایران قدمت طولانی دارد و ساختن ساز تنبور در روستای فش نیز از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است. در این روستا به نحو چشمگیری کارگاه‌های ساخت انواع مختلف آلات موسیقی از قبیل تنبور، تار و سه تار دیده می‌شود. در اکثر خانه‌های روستایی در گوشه‌ای از فضای خانه کارگاه کوچکی جهت ساخت تنبور، سه تار و تار دیده می‌شود. این روستا در سال 1395 بعنوان مرکز تولید ساز ایرانی تنبور به ثبت رسیده است.
pixel