آوای جاوید- برنامه شماره ۴۲- آموزش آواز جلسه ۱۶

1,174

اجرای آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ، کاری از گروه فرهنگی هنری آوای جاوید. آموزش و اجرای گوشه مثنوی در دستگاه ماهور،عاشقی گر زین سر و گر زان سر است،عاقبت ما را بدان شه رهبر است،چون قلم اندر نوشتن می شتافت،چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت،برنامه های ما را از سایت موسیقی آوای جاوید www.AvayeJavid.com پیگیری نمایید.