ابی عبدا... سالار زینب -شب تاسوعا 1387 (عباسعلی منسوبی)

1,328

ابی عبدا... سالار زینب | شب تاسوعا ۱۳87 | سینه دوره مسجد روستا | مداح: مرحوم کربلایی عباسعلی منسوبی

۲ سال پیش
# جزن
# گز