۹ واقعیت جذاب کره زمین که احتمالا از آنها خبر ندارید!

73

براستی ما تمام زندگی مان را در یک محدوده چند صد کیلومتری روی پوسته زمین می گذرانیم, اما این زمین را چطوری می شناسید؟ با ما همراه باشید تا با ۹ واقعیت جالب درباره کره زمین آشنا بشیم