پنج بازی ماندگار لیلا حاتمی از نگاه هفدانگ

405

برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سربزن: https://www.manzoom.ir/name/nm0413527/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C

منظوم
منظوم 6.2 هزار دنبال کننده