آشنایی با کارخانه موکت تایل تکسام - Tecsom

172

در این ویدیو با شرکت و کارخانه فرانسوی Tecsom آشنا خواهید شد. شرکت گامان تزئین جاوید با وبسایت gamantj.com تنها نماینده رسمی کارخانه موکت تایل Tecsom با وبسایت Tecsom.com است. این موکت تایل تمامی استاندارد ها را داراست و میتوانید از شرکت گامان تزئین دریافت نمایید

pixel