کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای | درس۶ :: فنون اقناع-۱

536
تدریس درس ششم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای و آشنایی با مفهوم «اقناع» و معرفی هفت تکنیک اقناعی رسانه‌ها به همراه پخش مثال‌های تبلیغاتی | معلم این درس حسین غفاری است و با استفاده از محتوای مکمل مدرسه هنر و رسانه آینه تدریس انجام شده است.
از سر نوشت 56 دنبال کننده
pixel