کمک سرلشکر جعفری در پر کردن گونی خاک برای سد بندی جلوی سیل

204
افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده