ایران مراسم نیوز - مصاحبه۴/ دکتر محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب

27
استراتژیهای سه گانه نمایشگاه شهر آفتاب از زبان دکتر محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در گفتگو با مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ایران مراسم نیوز مطرح شد
زنده
کنسرت خنده حسن ریوندی با ۴۰ درصد تخفیف با کد aparat40
pixel