وعده های محمد بن سلمان به سبک حسن روحانی

655

وعده های محمد بن سلمان به سبک حسن روحانی بن سلمان، ژوئن ۲۰۱۷: "ما صبر نخواهیم کرد تا نبرد به عربستان سعودی برسد ، ما کاری خواهیم کرد تا جنگ به ایران برسد نه عربستان سعودی" @Bisimchimedia

enghelabgeram 860 دنبال کننده
pixel