کاخ ورسای بزرگترین کاخ سلطنتی دنیا-کجارو

4,631
کاخ ورسای بزرگترین کاخ سلنتی جهان است که بیش از ۴ قرن است عظمت و شکوهش چشم بازدیدکنندگان را خیره کرده است.مطالب بیشتر: www.kojaro.com
pixel