آموزش Data Science - نوشتن نتایج به Cloud Storage

55
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-data-science-on-google-cloud-platform-exploratory-data-analytics/
pixel