نمایشگاه نقاشی مریم نمین در نگارخانه روند

105

افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های مریم نمین روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه در نگارخانه روند برگزار شد. .نمایشگاه پناهندگان تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد. ضمنا نگارخانه روز ۱۲ اردیبهشت تعطیل است. ساعات بازدید: ۱۸ تا ۲۱ / آدرس نگارخانه روند: مشهد ، بلوار خیام، بلوار ارشاد ، ارشاد ۶ ، خیابان هجرت ، پلاک ۷۲