اینجا قطاره امام علی (ع) در کربلاست

1,017
حدود ۲۵ کیلومتری جنوب غربی کربلا، نزدیک جاده این شهربه «عین التمر» چشمه آبی وجود دارد که به «قَطّاره» امام علی (ع) شناخته می شود و در اطراف آن، دیواره های صخره ای نسبتاً مرتفعی وجود دارد. اهالی منطقه، این چشمه را همان چشمه ای می دانند که امام علی (ع) به طریق اعجازآمیز نزدیک دیر یک راهب مسیحی آشکار کردند.معجزه آشکار کردن چشمه آب به دست امیرالمؤمنین (ع) در زمان حرکت به سمت صفّین یا بازگشت از آنجا، در بسیاری از منابع شیعه نقل شده است
pixel