سوختن هزاران شاسی بلند در انفجار عظیم گمرک تیانجین چین

334

لطفا با لایک و نظر خود از کانال ما حمایت کنید. با تشکر -کلیپ وحشتناک انفجارهای عظیم بندر تیانجین چین با 173 کشته

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 6.9 هزار دنبال کننده