کاردرمانی کودکان .09120452406 بیگی.کاردرمانی کودکان.کاردرمانی در منزل.مطب.

311

کاردرمانی کودکان : کاردرمانی کودکان در کودکانی که دیر راه میفتند و همنچنین کودکان فلج مغزی و کودکانی که مهارت های جسمی-حرکتی پایینی دارند و همینطور در کودکانی که مهارت های ذهنی پایین تری نسبت به سن شان دارند کاراریی دارد و امری ضروریست.کاردرمانی کودکان امروزه بسیار حائز اهمیت است. 09120452406 بیگی .جهت رزرو و مشاوره. مطالب بیشتر وبسایت : www.gofkar.com