توصیه حضرت امام كاظم علیه السلام به فرماندار رى

123

بدان كه براى خداوند متعال در زیر عرش، سایه رحمتى است كه در آن جاى نمى‏ گیرد مگر كسى كه به برادرش نیكى كند...