بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه های IT

1,532
بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ها و دستاوردهای حوزه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی
pixel