داغترین‌ها: #آپارات کودک

قسمت ششم - محو شدگی و انفجار گرادیان‌ها در شبکه‌های بازگشتی

451
در این ویدیو به مشکل اصلی rnn های ساده پرداختیم Exploding and Vanishing Gradients in RNNS خرید کامل دوره: http://class.vision/deeplearning2/
1 سال پیش
# rnn
# lstm
# gru
# keras
pixel