termidor سم موریانه کش قوی با اثر گذاری سریع

2,286
از بین بردن موریانه ها یا مورچه های سفید با استفاده از سم قوی ترمیدور بهترین راه حل مبارزه با این موجودات است که عاشق سلولز (فرآورده های چوبی مثل: کاغذ، کتاب، وسایل چوبی خانه و... ) هستند. این سم را می توان بدون نگرانی از به جا ماندن رنگ، لکه و یا بو بر روی تمام مواد چوبی، درها و پنجره ها مورد استفاده قرار داد. تماس با میهن سم از طریق شماره های : 04432251817 و 09145562020 و سایت www.mihansam.com
آریا سم 51 دنبال کننده
pixel