بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت

68

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد. تاریخ 16 الی 19 اردیبهشت ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران