سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1391

17,787

باز هم یک سال خوب برای موسیقی پاپ ایرانی، احتمالا امسال هم برای انتخاب یک ترک کار دشواری خواهید داشت

pixel