توسعه صنایع دانش بنیان

94

موشن گرافیک «توسعه صنایع دانش بنیان» انقلاب اسلامی ایران در عمر پربرکت 40 ساله اش، قله های پیشرفت را یکی پس از دیگری درنوردیده است. قله هایی که پیش از این، دسترسی به آنها تنها به مدد قوه خیال ممکن می نمود. صنایع دانش بنیان یکی از این قله هاست. در این موشن گرافیک ضمن معرفی صنایع دانش بنیان، برخی مصادیق آن (سلول های بنیادی، هوافضا، صنایع هسته ای، نانوتکنولوژی و...) و اهمیت آنها به عنوان صنایع تشکیل دهنده آینده توسعه فناوری ها در جهان، رتبه جهانی ایران در برخی از آنها نیز بیان گردیده است.