انتقال بیمار - تکنیکها و روشها

866
این ویدیو به شما می آموزد که چگونه بیمار مبتلا به دماس(فرسایش مغز) را از ویلچر به اتومبیل انتقال دهید که از بروز حادثه برای خود و بیمار جلوگیری نمایید.
pixel