مستند جدید ایمان کیارسی ( تیزر مستند سیل در خوزستان )

114

تیزر مستند جدید ایمان کیارسی با عنوان سیل در خوزستان. این فیلم ممکن است در ماه مرداد امسال به تدوین نهایی برسد. این فیلم همانند کارهای قبلی ایمان کیارسی به دو ورژن انگلیسی و فارسی خواهد بود.