فتوریدینگ (عکس خوانی ذهنی) در تلویزیون آمریکا

4,046

تجربه عملی مجری شبکه خبری آمریکا از فتوریدینگ (عکس خوانی ذهنی). این کلیپ مربوط به قبل از سال 2000 میلادی (1378 شمسی) است که توسط مجموعه روش مطالعه به صورت اختصاصی ترجمه شده است.