هیئت عزاداران حسینی نصرت آباد - حسینیه نظرکرده سیف - تاسوعای 98

225
عزاداری هیئت محترم عزاداران حسینی نصرت آباد شاهدیه در حسینیه نظرکرده سیف - ظهر تاسوعای حسینی سال 1398 #شاهدیه #یزد #حسینیه_جهان #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف_ابرندآباد #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم
pixel