ربات بازو با حرکات نرم شبه انسانی توسط محقق ترک

488

علم رباتیک و ربات بازو با حرکات شبیه سازی شده از بدن انسان است. این ربات بازو بسیار شبیه به حرکات انسان میباشدو عملکرد بسیار نرم و سبک دارد. این بازوی رباتیک توسط یک محقق و هنرمند ترکی طراحی شده است. دانشجوکیت شمارا برای تحقق ایده هایتان حمایت می کند. https://Daneshjookit.com آموزش در دیجی اسپارک http://Digispark.ir

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده