پیشرفت مدارس فنلاند. (قسمت اول)

2,857

ویدیویی جالب از چگونگی پیشرفت مدارس فنلاند به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir

Game Group

Game Group

2 سال پیش
علم با طعم لذت نه ذلت