آوای جاوید-برنامه دو-تصنیف "باز باز"

4,584

اثری از آوای جاوید-آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ با همراهی تنبک کودک هنرمند در آواز بیات اصفهان آهنگسـاز : مجید وفادار شــــــاعر : کـــریم فکــــور اصل تصنیف با اجرای داریوش رفیعی باز باز آنکه دلم مشتاقش بود با مهر آمد و بر مستی افزود ضبط بهمن ماه 1394