مارک بوتاکس

153
سلامت
سلامت 5 دنبال‌ کننده

بوتاکس یک نام تجاری است، داروی اصلی بوتولینیوم نوروتوکسین است که مارکهای مختلفی دارد مثل دیسپورت، بوتاکس، زئومین و نورونوکس. البته متاسفانه در کشور ما بوتاکسهای چینی با اسمهای مختلف به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.

سلامت
سلامت 5 دنبال کننده