سكانسى از «چهار انگشت» در فرودگاه

357

بیوگرافی، حواشی، اخبار، تصاویر و حواشی «جواد عزتی»: http://yon.ir/imh5M معرفی، تصاویر، آنونس ها، نقد ها در صفحه اختصاصی «چهار انگشت» در سلام سینما http://yon.ir/HaKyd

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده