آیت الله کعبی: جشن غدیر خم پاسداشت هویت ایرانی بر پایه عشق به اسلام است

60
بخشی کوتاه از سخنرانی آیت الله کعبی در جشنهای غدیر خوزستان
pixel