ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حل تمرین سیگنال - فصل 10

200
حل گام به گام سوال 16 بخش (ب)، فصل تبدیل Z، کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (اپنهایم) توسط آقای مهندس آقامیری.... صورت سوال: «توابع سیستم به سیستم های LTE پایدار مربوط اند. بدون استفاده از عکس تبدیل Z تعیین کنید که کدام با سیستم علی متناظراند»
فری پیپر 6 دنبال کننده
pixel