عمق فاجعه، غرق شدن در دنیای مجازی

28
در حالیکه غرق شدن ما در تکنولوژی و دنیای مجازی روز به روز در حال افزایش است , یک طراح فرانسوی به نام  Jean Jullien, به ما یادآوری میکند اگر در استفاده از تکنولوژی بیش از اندازه افراط کنیم  جنبه های منفی تکنولوژی چطور ظاهر خواهند شد.
1 سال پیش
#
pixel