سگ ۳۰۰۰ دلاری سونی یک روبات است!

258
۱۱ ماه پیش
# سگ
روز پلاس
روز پلاس 387 دنبال کننده