لحظه رساندن بدلکار معروف به بیمارستان پس از تصادف

5,015

ارشا اقدسی در بیمارستان ، میثاقی از حاشیه های جایگزینی نود می گوید و علی دایی از اتفاقی که برایش در سایپا افتاده، بنزین هم که گرون نشد، حال خوب در اینستاگرام و بدبختی در توئیتر

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده