تاثير جغرافيا بر هنر!عليرضا خمسه و احسان كرمى در آمريكا! باورتان مى شود

15,616

باورش سخت است اين همان عليرضا خمسه اى است كه با او كلى خاطره داريم و البته همان احسان كرمى دوست داشتنى كه در خندوانه مى ديديم.اين همه راه كوبيده اند آمده اند ينگه دنيا تا به هر قيمتى خنده بر لب ما بنشانند! از محتواى اين تيزر تبليغاتى مى توان وضعيت برنامه را پيش بينى كرد.حال پرسش اين است چنين برنامه اى فقط با در نظر گرفتن ذائقه و سليقه مهاجران كاليفرنيا نشين تهيه شده است؟! از شما ايرانيان ساكن كاليفرنيا مى پرسم آيا سطح سليقه ما در اين حد است؟!

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده